Om mig

Jag heter Annicka Wuolo och har Samhällsvetenskaplig utbildning i botten vid Stockholms universitet samt Familje- och Relationsinriktad Psykoterapiutbildning med systemisk grund vid Ersta – Sköndal – Bräcke högskola. Jag är även specialiserad inom relationsvåld vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid – NCK vid Uppsala universitet. 

Jag har mångårig erfarenhet av arbete med barn, unga, vuxna och familjer som har haft olika behov av stöd i sina livssituationer.

Jag går i regelbunden handledning hos auktoriserad handledare/psykoterapeut. Jag arbetar under tystnadsplikt.

Hur går det till?

Samtalsterapi kan pågå under kortare eller längre tid. Ibland behöver man bara enstaka stödjande samtal.

Det är du som bestämmer vad som är viktigt att samtala om och jag som terapeut är ditt stöd där du befinner dig. Tillsammans kan vi utforska de frågeställningar du har med dig och de som kommer upp under processen.

Du får i lugn och ro tid att reflektera och möjlighet att lyssna på din inre röst och utifrån den formulera dina behov. Du kanske vill få till en förändring och då kan du få hjälp med att se på din livssituation utifrån olika perspektiv och bli mer medveten om vilka steg du behöver våga ta, vilka gränser du behöver våga sätta och hur du kan bli tydlig med dina behov gentemot dig själv och andra.

Genom att få ihop trådarna i din livsberättelse kan du bli mer medveten om hur du uppfattar dig själv, om vad som är din vilja och vad som är andras och få insikt om vad som är betydelsefullt för dig. Målsättningen är att du ska börja må bättre, få ökad självkännedom och att du ska hitta kraft och vilja att göra de förändringar du behöver för att leva ditt liv på det sätt du vill.

Ett första möte

Du är välkommen för ett inledande första möte där vi får börja lära känna varandra och där du får berätta om vad som är ditt problem och vad du har för förväntningar. För att terapin ska bli framgångsrik är det viktigt att du känner dig trygg och har förtroende att prata med mig som terapeut. Du kommer att kunna avgöra om du vill fortsätta samtala med mig efter ett par träffar.

Vad jag erbjuder

Individuell terapi

Jag erbjuder individuell terapi till dig som har behov av att samtala om det som känns angeläget.

Du har kanske drabbats av en livskris på grund av separation, arbetslöshet, sorg eller annan förlust. Kanske känner du oro, ångest, trötthet, nedstämdhet eller upplever att självkänslan är låg. Kanske har du funderingar kring ditt livsmönster, dina relationer eller annat som begränsar dig från att leva ditt liv som du egentligen vill. Ibland vet man inte varför man mår dåligt. Då kan man få hjälp med att förstå sig själv och hur man känner. Du får komma till mig precis som du är och med det du behöver reda ut. 

Parterapi

Jag erbjuder terapi till par som upplever svårigheter i relationen.
 
Kanske har ni problem att prata med varandra så att båda känner sig förstådda och lyssnade på? Kanske finns funderingar på en separation? I parterapin får ni, i en trygg miljö, hjälp med att klargöra problem, få bättre kommunikation och ökad insikt. Genom att aktivt lyssna på varandra och låta var och en i lugn och ro få formulera sig och därefter tillsammans reflektera över det som sägs vidgas perspektiven och förståelsen ökar. Målsättningen med samtalen formuleras gemensamt och kan ändras under processens gång och de lösningar man kommer fram till bygger på var och ens egna innersta vilja.
 

Familjeterapi

Jag välkomnar även familjer i olika konstellationer som av någon anledning har hamnat i en problematisk livssituation och har behov av att reda ut den.

Kanske upplever ni svårigheter som föräldrar. Kanske har en familjemedlem drabbats av någon påfrestning som påverkar övriga i familjen.

En målsättning kan vara att hitta gemensamma strategier för att få till ett varaktigt samarbete med goda relationer. Ibland kan nätverket kring familjen utgöra en resurs och då kan viktiga personer bjudas in till samtal. 

För att må bra och utvecklas behöver vi människor varaktiga relationer och sammanhang. Vi både påverkar och påverkas av våra relationer och ibland fungerar inte kommunikationen. Då kan parterapi eller familjeterapi vara ett hjälpsamt forum där en förändringsprocess kan inledas.

Alla är välkomna, oavsett vilken könstillhörighet man identifierar sig med. Barn under 18 år medföljer förälder/föräldrar.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en tid är du välkommen att kontakta mig.

Tel direkt: 0723-22 99 33
E-post: annicka.wuolo@snabelhusethalsa.se

Tidsbokning via Snabelhuset Hälsas reception: 073-082 99 31

 

PRISER

Individuell terapi, 60 min 850 kr
Parterapi, 90 min 1250 kr,
Familjeterapi, 90 min 1250 kr

Företagskunder enligt offert